Nieuwe subsidieregeling per 1 april 2021

De nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking ondersteunt nieuwe lokale initiatieven voor productie-installaties voor hernieuwbare energie. Hij zorgt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.

Deelnemers moeten in het postcodegebied wonen. Niet de deelnemer aan een opwekproject ontvangt de subsidie, maar de energiecoöperatie die vervolgens de deelnemer laat profiteren op basis van het aantal certificaten die zij/hij in bezit heeft. De subsidie voor het project is gekoppeld aan de hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt. Alle inwoners in een postcodegebied kunnen deelnemen, dus ook de mensen die nu al panelen op hun eigen dak hebben liggen. Bij verhuizing naar buiten het gebied vervalt de deelname niet. Meer informatie over de regeling is te vinden op:

https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/faq-subsidieregeling-cooperatieve-energieopwekking-regeling-in-het-kort#hoe-werkt-de-nieuwe-subsidieregeling.