Laatste nieuws

Dit is de eerste nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer in 2024. Deze nieuwsbrief is ook als pdf te downloaden. Wilt u de nieuwsbrief via e-mail ontvangen? Meld u dan hier aan.

Hier nieuwsbrief, die voor een belangrijk deel over Fledderbosch gaat. In tegenstelling tot de verwachting is de productie voor een deel van het park toch al in februari begonnen.

 

Fledderbosch (ALV)

Informatie van Ecorus (per half februari)

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de bouw van het zonnepark onder extreme weersomstandigheden. Veel regen in combinatie met de slechte terreingesteldheid maakten de voortgang niet makkelijk. Maar er gebeurt nu veel tegelijk en het gaat momenteel erg snel. Gelukkig loopt het dankzij de goede organisatorische inspanningen van de bouwplaatsmanagers gesmeerd.

110 man van onze belangrijkste onderaannemer, 6 werfleiders en ongeveer 10 mensen van andere onderaannemers zijn momenteel op het project aan het werk.

 • Alle schroeven zijn geïnstalleerd, dat geldt ook voor bijna alle tafels (hierop worden de panelen geplaatst)
 • 86% van de panelen (2500 per dag) is geplaatst
 • 8 van de 12 velden zijn volledig klaar
 • 9 van de 12 transformatoren zijn aangesloten.

We zijn van plan de echte bouw in week 9 af te ronden. De maand maart is nog nodig voor de laatste details en april om op te ruimen.

Frans Latjes (Ecorus)

 

Ecologische inrichting Fledderbosch

Ook deze ontwikkeling vordert gestaag en loopt deels parallel met bovengenoemde bouw. De aanplant van struiken en dergelijke moet grotendeels in de komende weken plaatsvinden. De verwachting is dat een deel pas in het najaar gerealiseerd kan worden.

De ECTB heeft geadviseerd nog iets te doen aan de zichtbaarheid vanaf de Rijksweg. Het open stuk in de wal wordt opgevuld met struiken. Ook is geadviseerd de oevers van de Oude Kwens nog wat natuurvriendelijker te maken. De bouw van een vogelkijkhut zit nog in de pijplijn.

Een ‘rondje’ Fledderbosch kan al gemaakt worden. Via de zuidwestkant van het park kun je over het aangelegde wandelpad naar het fietspad langs het Eemskanaal lopen.

 

Vrijkomende gelden Fledderbosch

Nu het park produceert kan de ECTB haar deel van de ontwikkelvergoeding factureren bij de eigenaar CEE Group. Dat is inmiddels gebeurd. Het bestuur wil voorstellen maken voor de besteding van deze middelen. Op de alv van mei worden voorstellen ter bespreking aangeboden.

 

Teruggave energiebelasting

Op grond van de jaarproductie zonne-energie 2023 op het dak van Woldwijk is bepaald hoeveel energiebelasting de deelnemers ontvangen. Iedere deelnemer heeft de ledenverklaring toegestuurd gekregen van onze penningmeester. De verrekening gebeurt via de jaarrekening van de betreffende energiemaatschappij. Gezien de hoogte van deze belasting pakte het voor de deelnemers in 2023 gunstiger uit dan in 2022.

Verzoek: als je als deelnemer van zonparticipaties van energieleverancier verandert, geef dat dan door aan onze penningmeester.

 

Windenergie

De gezamenlijke energiecoöperaties (EC’s) aan de noordoostkant van Groningen hebben een visie ontwikkeld. Deze houdt in grote lijnen in:

 • Dorpsmolen met ashoogte van 20-25 meter (de kleine molens bij boerderijen hebben een aashoogte van 15 meter)
 • Gebiedsmolens tot een ashoogte van maximaal 50 meter
 • De molens moeten ingepast worden in de omgeving
 • Er moet draagvlak zijn bij de omwonenden

Overwegingen zijn dat

 • Commerciële bedrijven buiten de deur worden gehouden.
 • Windenergie in combinatie met zonne-energie bijdraagt aan balans op het elektriciteitsnet.
 • Wind een efficiënte wijze van elektriciteitsproductie is en weinig grondoppervlak vraagt.
 • Inwoners profiteren van de financiële opbrengst

Er is namens alle EC’s een brief opgesteld. Deze gaat naar het provinciebestuur om medewerking voor dit initiatief te krijgen.

Het ECTB-bestuur is benieuwd hoe dit initiatief door jou gewaardeerd wordt. Het bestuur roept je dan ook op een reactie te geven naar Jan Borkent via  borkentjan@hotmail.com. Er komen tzt nadere informatie en wellicht een bijeenkomst.

 

Diversen

Over de mogelijke bouw van een zonnecarport over de parkeerplaats aan de Sportlaan is de ECTB in gesprek met de gemeente.
De werkgroep voor de oprichting van een duurzaamheidsfonds heeft een doorstart gemaakt.
Voor beide onderwerpen is het streven voorstellen ter bespreking aan te bieden op de alv van mei. De datum van de alv wordt te zijner tijd gepland.