Gegevens over de ECTB

De statuten van de ECTB zijn op 4 oktober gepasseerd bij de notaris onder de naam Coöperatieve Vereniging  Energie Coöperatie Ten Boer UA. UA betekent ‘uitgesloten aansprakelijkheid’, d.w.z. dat leden niet aangesproken kuinnen worden op een financieel verlies van de coöperatie.

De stauten liggen ter inzage bij de secretaris van het bestuur.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is gebeurd onder nummer 66998808.

Het bankgegevens van de ECTB zijn:

Coöperatieve Vereniging  Energie Coöperatie Ten Boer UA of gewoon Energie Coöperatie Ten Boer

Rekeningnummer: NL65 RBRB 0943 2047 47.

Vestigingsadres: Boersterweg 1, 9791 HA Ten Boer.