Opening zonnepark Fledderbosch

Op 6 juni werd zonnepark Fledderbosch officieel geopend. ’s Ochtends was er een symposium, waaraan Brenda Harsveld van Energie Samen, Govert Geldof van Us Koöperaasje, Frans Latjes van Ecorus en Jan Borkent van de Energiecoöperatie Ten Boer een bijdrage leverden. Er werd onder andere gepraat over de nieuwe Energiewet, de totstandkoming van Fledderbosch en de mogelijkheden voor lokaal draagvlak. Daarna was het de beurt aan Diederik Samsom. Het was zijn laatste werkdag voor Europa. Hij hield een praatje waarin hij zijn verwachtingen voor de toekomst deelde. Hij voorzag niet veel problemen voor de energietranisitie, die door de markt nu wel omarmd is en ook gezonde bussinesscases mogelijk maakt. Hij wees wel op de kwetsbare positie van de natuur en de biodiversiteit, zaken die (in ieder geval oppervlakkig gezien) alleen maar geld kosten. Hij vergeleek de biodiversiteitscrisis in ernst met de klimaatverandering.

Daarna vond de officiële opening plaats. Vertegenwoordigers van Ecorus, de CEE-groep (de huidige eigenaar) en Jan Borkent van de ECTB maakten met grote sleutels de deur naar het park open. ‘s Middags konden alle bezoekers een rondrit over het park maken, de uitkijktoren beklimmen en een expositie bezichtigen. 

Een deel van de opbrengsten van het zonnepark gaan naar de ECTB en naar de dorpen van de voormalige gemeente Ten Boer. Onder andere via een duurzaamheidsfonds wordt het geld weer geïnvesteerd in duurzame doelen.