Veel gestelde vragen

Wat gebeurt er als de stroomprijsdaalt of stijgt?

De energie die het zonnedak opwekt verkoopt de ECTB aan Energie VanOns. Van deze inkomsten wordt het beheer en onderhoud van de installatie betaald. De prijs die het energiebedrijf voor de opgewekte stroom betaalt is afhankelijk van de marktprijs van stroom. Wanneer de energieprijs verandert zal dit direct invloed hebben op de prijs die de ECTB ontvangt.

Wat gebeurt er als de energiebelasting daalt of stijgt?

Door de Postcoderoosregeling ontvangt u korting op uw energienota. De hoogte van de korting is afhankelijk van het energiebelastingtarief op elektriciteit. Voor 2017 is dit tarief vastgesteld op € 0,12 per kWh (incl. btw). Indien dit tarief daalt of stijgt dan is dat van invloed op uw korting. Daarnaast is de korting afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte elektriciteit door de installaties. Maar dát u de belastingkorting ontvangt is voor 15 jaar gegarandeerd door de regering en vastgelegd in de wet.

Wat gebeurt er bij diefstal van de installatie?

De installatie wordt geplaatst op het dak van de schuur bij de boerderij Woldwijk. Wanneer iemand de installatie of een deel daarvan steelt, maken we aanspraak op de verzekering die de ECTB hiervoor afsluit.

Wat gebeurt er als de installatie beschadigd raakt?

Het kan voorkomen dat er schade ontstaat aan de installatie. Bijvoorbeeld door technische mankementen, natuurgeweld, handelen door derden of door eigen handelen. De ECTB sluit verzekeringen af, die aangesproken worden wanneer er schade ontstaat aan de installatie.

Wat als de zon niet schijnt?

Niemand kan voorspellen hoeveel de zon precies schijnt, maar we gaan er in deze casus van uit dat het aantal zonuren de komende 15 jaar gelijk blijft. Wanneer de stroomprijs daalt of de zon minder schijnt, ontvangt de ECTB minder inkomsten. In het ergste geval is de opbrengst te laag om de kosten voor beheer en onderhoud te betalen. In dit geval kunnen we in overleg met de deelnemers besluiten contributie te verhogen om deze kosten te dekken.

Financiering project

Het project wordt gefinancierd door de bijdrage van € 99,- per paneel plus een lening tegen 0.7% rente van de provincie. De aflossing wordt betaald door de contributie van € 15,- per paneel per jaar.

Wat is de Postcoderoosregeling?

In de volksmond wordt de Regeling verlaagd tarief ook wel de Postcoderoosregeling genoemd. Met deze regeling wil de overheid het opwekken van lokale en duurzame elektriciteit stimuleren. Dankzij deze regeling ontvangen de deelnemers een energiebelastingkorting op hun energierekening. Meer informatie over de Regeling verlaagd tarief vindt u  op onze website op de pagina “links“.

Koop ik nou een zonnepaneel of een zonparticipaties?

Voor uw deelname aan het project ontvangt u zonparticipaties. Ieder participatie vertegenwoordigt een korting op de energiebelasting ter hoogte van het aantal kWh dat jaarlijks met één zonnepaneel wordt opgewekt. Wanneer u bijvoorbeeld drie parcitipaties koopt, dan wekt u met drie zonnepanelen duurzame energie op. Met één zonparticipatie heeft u recht op de energiebelastingkorting voor circa 220 kWh.

Moet ik per se overstappen naar Energie VanOns? ECTB betaalt (een deel van) de boete.

De ECTB is aangesloten bij ons eigen coöperatief energiebedrijf Energie VanOns. Als deelnemer kunt u ervoor kiezen over te stappen en stroom en/of gas af te nemen bij Energie VanOns. De energiebelastingkorting wordt dan automatisch verrekend met uw energierekening. Bovendien ontvangt de ECTB dan jaarlijks € 75,- die we investeren in de eigen gemeente. Als u alleen elektriciteit afneemt ontvangt de ECTB € 35,-. Kiest u ervoor om bij een andere energieleverancier te blijven? Bij veel energiebedrijven verrekenen de korting ook, meestal zonder kosten. Neem contact op met de ECTB en wij ondersteunen u bij deze administratieve handelingen. Als u als lid van ECTB overstapt van uw huidige energieleverancier naar Energie VanOns en boete moet betalen zal de ECTB eenmalig tot een maximum van € 75,- bijdragen. Daarvoor overlegt u aan de ECTB het bewijs van de boetebetaling.

Wat gebeurt er met de zonparticipaties wanneer ik wil verhuizen?

Verhuist u naar een adres binnen het postcodegebied van dit project? Dan kunt u uw zonparticipaties gewoon meenemen. Verhuist u naar een adres buiten het postcodegebied, dan kunt u de zonparticipaties niet meenemen. U kunt de zonparticipaties dan verkopen aan de nieuwe bewoners van uw woning of de zonparticipaties overdragen aan een andere geïnteresseerde die binnen het postcodegebied woont. Wanneer niemand uw zonparticipaties over kan nemen dan kan de ECTB de zonparticipaties overnemen tegen de dan geldende waarde van de certifcaten.

Ik heb al zonnepanelen op mijn eigen dak. Kan ik dan nog deelnemen aan het project?

Of u nog kunt deelnemen hangt af van uw verbruik. Stel u verbruikt 3000 kWh per jaar en u wekt met uw zonnepanelen op uw eigen dak 1000 kWh per jaar op. Dan heeft u nog een verbruik van 2000 kWh per jaar. U kunt dan nog deelnemen in het project voor 2000 kWh. Dit zijn circa 7 zonparticipaties.