Hoe snel is uw internet?

Op veel adressen in Ten Boer is traag internet een dagelijkse bron van ergernis. En dat terwijl steeds meer zaken online geregeld moeten worden. De regeling Snel Internet Provincie Groningen maakt het op 200 adressen in Ten Boer mogelijk om zonder aansluitkosten een snelle internetverbinding te realiseren.

Er zijn twee voorwaarden: u woont of werkt op een ‘wit adres’ en valt dus binnen de regeling (dat is te controleren op www.snelinternetgroningen.nl) en minimaal de helft van de ‘witte adressen’ in Ten Boer doet mee met de regeling.

Snel Internet Groningen inventariseert tot en met 18 januari in Ten Boer op welke adressen interesse is. Wilt u meer weten, kijkt u dan op www.snelinternetgroningen.nl/ten-boer.