Project Woldwijk

De financiering zoals hieronder beschreven is op 1 april 2021 vervallen. Daarvoor in de plaats is er een subsidieregeling coöperatieve energie (SCE) gekomen waarvan het voordeel vergelijkbaar is met de vervallen regeling. Voor de deelnemers aan het project Woldwijk verandert er niets, de afspraken blijven geldig tot het jaar 2033.

In juni 2018 zijn op een dak bij de boerderij Woldwijk 177 zonnepanelen gelegd.
De panelen zijn gefinancierd door een eigen bijdrage van de deelnemers plus financiering uit een fonds van de provincie. De looptijd van het project is 15 jaar en het rendement is ongeveer 7% per jaar.

Het voordeel voor de deelnemers is dat er geen energiebelasting wordt betaald (de energiebelasting is in 2019 € 0,12 per kWu). Dit is mogelijk doordat de deelnemers gebruik maken van de zgn. postcoderoosregeling, een regeling van de overheid om het gebruik van lokale en duurzame energie te stimuleren voor mensen die zelf geen zonnepanelen kunnen of willen leggen.

De ledenvergadering van de ECTB heeft gekozen voor een lage aanschafprijs van de panelen om de drempel voor deelname aan het project zo laag mogelijk te houden. Een zonnepaneel kost gemiddeld ongeveer € 270,-, de ECTB biedt een paneel aan voor € 99 eenmalig plus € 15 per jaar per paneel als rente en aflossing. In onderstaande tabel zijn de opbrengst, kosten en rendement vermeld.

De zonnepanelen zijn geleverd en geïnstalleerd door 4 installateurs uit Ten Boer.

De totale investering bedraagt bijna 52.000 euro.

Deelnemers zijn lid van de ECTB en betalen € 10,- per jaar contributie in 2019.

Deelnemers die energie afnemen van de Energie VanOns zijn gratis lid van de ECTB omdat de ECTB van de Energie VanOns een wederverkopervergoeding krijgt.

Met de deelnemers aan het project wordt een deelnemersovereenkomst afgesloten waarin de rechten en plichten van de ECTB en de deelnemer zijn vastgelegd.

In onderstaand overzicht ziet u de stroomopbrengst, investering, kosten en rendement weergegeven op basis van de gegevens van 2018.

Aantal panelen Stroom opbrengst
(kWh per jaar)
Investering Besparing(per jaar) Totale besparing
(over 15 jaar)
Uw voordeel
na 15 jaar
1 220 € 99,- € 10,- € 150,- € 51,-
2 440 € 198,- € 20,- € 300,- € 102,-
3 660 € 297,- € 30,- € 450,- € 153,-
4 880 € 396,- € 40,- € 600,- € 204,-
5 1100 € 495,- € 50,- € 750,- € 255,-
6 1320 € 594,- € 60,- € 900,- € 306,-
8 1760 € 792,- € 80,- € 1.200,- € 408,-
10 2200 € 990,- € 100,- € 1.500,- € 510,-
12 2640 € 1.188,- € 120,- € 1.800,- € 612,-
14 3080 € 1.386,- € 140,- € 2.100,- € 714,-
16 3520 € 1.584,- € 160,- € 2.400,- € 816,-
18 3960 € 1.782,- € 180,- € 2.700,- € 918,-
20 4400 € 1.980,- € 200,- € 3.000,- € 1.020,-

Als u wilt berekenen hoeveel panelen u maximaal nodig hebt neemt u het gemiddelde stroomverbruik van twee of drie jaar, trekt van dit gemiddelde 5% af en deelt dit door 220. Een paneel heeft een vermogen van 270Wp. Wij gaan uit van een stroomopbrengst van 220 kWu per paneel gerekend over 15 jaar.
Voorbeeld:
Het stroomverbruik van 2014 is : 3500kWu, 2015: 3300kWu, 2016: 3200kWu. Het gemiddelde is : 3330kWu. Daar trekt u 5% vanaf, dat is 3163kWu. De 3163kWu : 220kWu geeft afgerond 14 zonnepanelen.

U kunt zich voor het project aanmelden door op het contactformulier uw naam adres en het aantal gewenste panelen op te geven.