Privacyverklaring ECTB

De ECTB bezit persoonlijke gegevens. Wij behandelen deze gegevens zorgvuldig, zodat ieders privacy gewaarborgd wordt. De Privacyverklaring van de ECTB is van toepassing op onze website, www.ectb.nl, en de diensten die de ECTB aanbiedt. Door het lidmaatschap van de ECTB of door u aan te melden als geïnteresseerde voor onder andere onze nieuwsbrief geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

In deze privacyverklaring staat een overzicht van de gegevens die worden verzameld als u lid van ons bent of als u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief. Vermeld wordt welke gegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is de Coöperatieve Vereniging Energie Coöperatie Ten Boer u.a. (ECTB), p/a Boersterweg 1, 9791 HA Ten Boer.

Welke gegevens we verzamelen

Wanneer u zich aanmeldt als lid van de ECTB, als afnemer van één van onze diensten of voor onze nieuwsbrief, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren, vragen te beantwoorden en/of u op de hoogte te houden van het ECTB-nieuws.

Wanneer u  een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Hoe wij de gegevens verwerken en gebruiken

We gebruiken uw e-mailadres en persoonsgegevens (volledige naam, en indien nodig: adres- en overige contactgegevens) voor het uitvoeren van onze diensten, het versturen van de ECTB-nieuwsbrief en het personaliseren van deze nieuwsbrief. Wij administreren ook de persoonsgegevens die via onze samenwerkingspartners Energie VanOns en GrEK aan ons zijn verstrekt. Het privacyregelement van Energie VanOns kunt u  lezen via www.energievanons.nl.  Het privacy beleid van GrEK is te downloaden via https://www.energieloket-groningen.nl/dienst/grek.

De gegevens van de deelnemers aan zonparticipaties worden gebruikt door het administratiekantoor Ecoop om de gegevens voor de verrekening van de energiebelasting te verwerken. De overeenkomst die de ECTB met dit kantoor heeft gesloten voldoet aan de eisen van de wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens worden intern gedeeld binnen het bestuur en de werkgroep van de ECTB die uitsluitend uw gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van taken die betrekking hebben op onze diensten. Deze betrokkenen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Hoe wij omgaan met het wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens

Zodra persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst of als uw lidmaatschap is beëindigd, worden uw persoonsgegevens door de ECTB verwijderd. Wij bieden alle leden van de ECTB en geïnteresseerden voor  onze nieuwsbrief de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van haar/zijn persoonlijke informatie die op een zeker moment aan ons is verstrekt.

Waar u terecht kunt met vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Van belangrijke aanpassingen en/of veranderingen in deze privacyverklaring stellen wij u op de hoogte. Als u vragen hebt over dit privacybeleid kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen via info@localhost. U kunt hier ook terecht als u inzage wilt in de gegevens die de ECTB van u verwerkt.

Het is wettelijk toegestaan om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.