Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Datum: 12 september 2017
Aanvang: 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur.
Plaats: Dorpshuis Ten Boer

Hierbij de uitnodiging voor de eerste formele ALV van de ECTB. Voor deze vergadering zijn leden en belangstellenden uitgenodigd. Ieder mag meepraten, maar alleen de leden hebben stemrecht.

De toegevoegde bijlage ‘Achtergrondinformatie’ geeft algemene en specifieke informatie en bevat ook voorstellen ter besluitvorming.
Een medewerker van GrEK (Groninger Energiekoepel) is aanwezig om ook op vragen te kunnen ingaan.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en achtergronden
 3. Huurovereenkomst met de Coöperatieve Vereniging Woldwijk
 4. Recht van opstal: toelichting ter vergadering
 5. Business-plaatje voor de aanschaf van zonnepanelen
  1. De optie voor aanschaf van panelen tegen €99 per paneel.
  2. b. Aparte coöperatie voor de productie?
 6. Overeenkomst met deelnemers.
  1. Soorten leden en/of donateurs
 7. Financieel overzicht ECTB per augustus 2017
 8. Plan van aanpak en tijdpad (toelichting ter vergadering)
 9. Bestuursverkiezing *)
 10. Wvttk en rondvraag
  1. Volgende alv
  2. Andere
 11. Sluiting

*) Het bestuur heeft dringend nieuw bloed nodig. Opgave van uw belangstelling kan tot en met 11 september bij de secretaris Jan Borkent, borkentjan@hotmail.com of 050 – 302 13 66.