Energiecoöperatie Ten Boer (ECTB)

De Energie Coöperatie Ten Boer (ECTB) is een initiatief van een aantal enthousiaste inwoners van de gemeente Ten Boer. Het resultaat is nu dat de oprichting van de ECTB dichtbij is. Het doel is op duurzame wijze energie op te wekken en te leveren aan de inwoners van de gemeente. We hopen dat te doen met zonnepanelen op daken en een zonneweide in het plan Woldwijk aangevuld met kleine windmolens. Inwoners en bedrijven in de gemeente Ten Boer kunnen lid worden van de ECTB. Hiermee krijgen ze goedkope energie geleverd en dragen bij aan een duurzaam Ten Boer.

Een andere belangrijke doelstelling is het geven van voorlichting en ondersteuning bij een duurzame inrichting van de eigen woon- en leefomgeving. Een deel van de eventuele ”winst” van de coöperatie is bestemd voor de leefbaarheid in de gemeente Ten Boer.

Totdat er voldoende inwoners lid van de coöperatie zijn om een bestuur te kiezen, wordt het bestuur voorlopig gevormd door Jan Borkent, Adrian Langereis, Hans Schraa en Jan Wigboldus. Bij het uitwerken van de plannen wordt dankbaar gebruik gemaakt van de deskundigheid van Laurens Mengerink en Bram Prins als initiatiefnemers, aangevuld met deskundigen die veel van duurzame energie weten en/of betrokken zijn bij de plannen voor “Woldwijk”. Er wordt nauw samengewerkt met de beheerscoöperatie ”Woldwijk”.
Belangstellende inwoners kunnen zich melden bij info@localhost.