Plannen verlaging energiebelasting en postcoderoos

Lokale energie coöperaties, en dus ook de ECTB, maken voor veel van hun activiteiten gebruik van de regeling verlaagd tarief, populair de postcoderoosregeling genoemd. Deze subsidieregeling garandeert dat deelnemers aan een project van een lokale energiecoöperatie 15 jaar lang de energiebelasting krijgen terugbetaald van hun energiebedrijf. Het voornemen is in het nieuwe Klimaat en Energie Akkoord de energiebelasting op gas te verhogen en op elektriciteit substantieel te verlagen om zodoende het gebruik van gas te ontmoedigen. Daardoor zal het rendement voor de deelnemers aan projecten van lokale energiecoöperatie sterk verminderen. Inmiddels is dit ook doorgedrongen tot het ministerie van economische zaken en wij hopen ook tot de Tweede Kamer. De vertegenwoordigers van onze coöperaties bij de onderhandelingen over het Akkoord zullen er alles aan doen om tot een vergelijkbare regeling te komen, waarin de terugverdientijd van de investering vergelijkbaar blijft met de huidige postcoderoosregeling. In het najaar hopen we daar meer over te horen. Tot die tijd gaan we wel door met het voorbereiden van onze tweede project, maar we zullen geen financiële verplichtingen aangaan.

Ook de gevolgen voor het lopende project zijn nu niet te overzien. Voorlopig blijft de huidige regeling van kracht.

Zoals het nu lijkt blijft de andere subsidieregeling, de zogenaamde SDE + regeling wel van kracht. Van deze regeling maken voornamelijk de grote investeerders gebruik. Maar lokale coöperatie zullen dat in toenemende mate ook gaan doen.

Wij hopen u in het najaar meer duidelijkheid te verschaffen.

Wij hebben als ECTB bestuur getracht u deze mededeling zo neutraal mogelijk te brengen. Het zal u niet verbazen dat wij het nogal ondoordacht vinden van de overheid om zonder een duidelijk alternatief deze veranderingen die zo’n grote negatieve impact hebben op plaatselijke activiteiten openbaar te maken.

Meer informatie over deze zaken zijn na te lezen op:
https://mailchi.mp/hieropgewekt/3bsw7zpuvl-1041601?e=1e4fa93262