De Energie Coöperatie Ten Boer trapt af

Op dinsdag 18 oktober startte de Energie Coöperatie Ten Boer (ECTB) haar PR-campagne. Dat gebeurde tijdens de bijeenkomst Warmtetoer, georganiseeerd door het Energieloket Groningen.

Sinds 3 oktober 2016  is de ECTB een officiele organisatie met notariëel vastgelegde statuten. Een reden om naar buiten te treden als eerste stap in het werven van leden.

Ons klimaat wordt bedreigd, aardgaswinning leidt tot aardbevingen , we willen af van de afhankelijkheid van gas, kolen en olie. Dat kan door onze eigen duurzame energie op te wekken via zon- of windenergie. De ECTB wil hier werk van maken door in in het gebied Woldwijk een energiepark aan te leggen van maximaal 3 hectare zonnepanelen met daarbij zo’n 6 kleine windmolens. Inwoners, bedrijven en verenigingen in de gemeente Ten Boer kunnen voor een klein bedrag lid worden van de ETCB. Een lidmaatschap geeft het  recht zonnepanelen aan te schaffen of een productierecht te kopen in de windmolens. De ECTB wil starten met de aanleg van de zonnepanelen. Bij voldoende belangstelling kan uitgebreid worden naar de bouw van de windmolens.

De ECTB is een initiatief van een aantal inwoners van Ten Boer, die sinds voorjaar 2015 met enthousiasme en deskundigheid doelgericht werken aan de realisatie van het duurzame energiepark.  Er is goede hoop dat de noodzakelijke  vergunningen in het komende half jaar voor elkaar komen.  Dan wordt begonnen met de registratie van leden en de bouw van het park.  Een samenwerking  met het  bedrijf Solar Systemen kan helpen om  gunstige financiele voorwaarden te realiseren.

Een samenwerking met de organisatie Entrance van de Hanze Hogeschool  wordt nagestreefd om nieuwe kennis te creëren en te gebruiken voor de praktijk.

Nadere informatie kan verkregen worden via info@localhost  of 050-3021366. Ook via facebook en de in bewerking zijnde website, www.ectb.nl,  wordt achtergrondinformatie verstrekt.

Indien u zich als geïnteresseerde wilt laten registreren, kunt u dat doen via het vermelde e-mailadres. U wordt dan persoonlijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.