Zonnepark Fledderbosch: obligaties

De EnergieCoöperatie Ten Boer (ECTB) heeft met de ontwikkelaar van het zonnepark, het bedrijf Ecorus, een participatie- en vertegenwoordigersovereenkomst (PVO) gesloten. In de PVO wordt aan inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer de mogelijkheid geboden financieel te participeren in Fledderbosch. Dit gebeurt dan door middel van obligaties met een effectieve rente van maximaal 4,5%, wel afhankelijk van de marktrente. De kosten worden geschat op 1%, waardoor er dan netto maximaal zo’n 3,5% overblijft. Indien er voldoende belangstelling is, dienen de ECTB en Ecorus een fondswerving via crowdfunding te organiseren. Dit artikel is ervoor bedoeld om de belangstelling te peilen.

De PVO zegt dat minimaal €100.000 moet worden opgehaald om de crowdfunding op te zetten. Het maximaal te verwerven bedrag is €500.000. Er is een minimale deelname van €500 nodig. De kosten voor een dergelijke financiering zijn hoog. De kosten worden precies uitgezocht als de belangstelling voldoende groot is. Ook moeten de leden van de ECTB akkoord zijn met voorstellen over het wel of niet doorgaan van de crowdfunding.

Indien de belangstelling voor deze medefinanciering laag is, komt er ter compensatie een bedrag van €40.000 beschikbaar voor bestrijding van energiearmoede. Er wordt ingeschat dat ongeveer dit bedrag nodig is om de kosten van de obligatie-uitgave en het beheer te dekken. De obligaties hebben een looptijd van 10 of 15 jaar.

 Voor 1 april 2023 moet duidelijk zijn of er voldoende serieuze belangstelling is. Vandaar de oproep: Als u serieus wilt investeren in obligaties voor Fledderbosch, verzoeken wij u dat kenbaar te maken via onderstaand formulier.
Let wel, dit is een peiling, die niet kan garanderen dat deze vorm van financiële participatie door kan gaan.

Nadere informatie kunt u verkrijgen door een mail te sturen naar info@localhost

 

Oproep
Geslacht
Bedrag investering
checkbox 1
checkbox 2

Uw gegevens worden alleen intern gebruikt.