Koop ik nou een zonnepaneel of een zonparticipaties?

Voor uw deelname aan het project ontvangt u zonparticipaties. Ieder participatie vertegenwoordigt een korting op de energiebelasting ter hoogte van het aantal kWh dat jaarlijks met één zonnepaneel wordt opgewekt. Wanneer u bijvoorbeeld drie parcitipaties koopt, dan wekt u met drie zonnepanelen duurzame energie op. Met één zonparticipatie heeft u recht op de energiebelastingkorting voor circa 220 kWh.