Ambitie

Met genoemde uitgangspunten voor ogen is de Energie Coöperatie Ten Boer, de ECTB, opgericht. Door en voor inwoners van de gemeente Ten Boer.

In het gebied Woldwijk wordt een energiepark ingericht van maximaal 3 hectare. De ECTB huurt land van de coöperatie Woldwijk. De zonneweide wordt  geflankeerd door 6 kleine windmolens met een wiekhoogte van ca. 15 meter. Dit ultieme doel wordt voorafgegaan door een project met 177 zonnepanelen op een dak bij boerderij Woldwijk.

Met deze productiecapaciteit van de zonneweide en windmolens kunnen honderden gezinnen en bedrijven in hun elektriciteitsbehoefte worden voorzien. Het project van de 177 panelen kan ongeveer 15 gezinnen elektriciteit leveren.